นักตบ

ภาษาอังกฤษ


n volleyball player
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักวอลเล่ย์บอล
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นนักตบฝีมือดีในทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติ