นักดนตรี

ภาษาอังกฤษ


n musician
คำอธิบาย: ผู้เล่นดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: player , performer , composer
ตัวอย่างประโยค: นักดนตรีประจำร้านเพิ่งลาออก เจ้าของร้านเลยต้องเปิดรับสมัครใหม่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top