นักจัดรายการ

ภาษาอังกฤษ


n DJ (disc jockey)
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ความหมายเหมือนกับ: ดีเจ
คำที่เกี่ยวข้อง: program manager , program director
ตัวอย่างประโยค: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ