นักค้นคว้า

ภาษาอังกฤษ


n researcher
คำอธิบาย: ผู้ที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ความหมายเหมือนกับ: นักวิจัย
ตัวอย่างประโยค: บรรดานักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น