นักข่าว

ภาษาอังกฤษ


n reporter
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สื่อข่าว , ผู้รายงานข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: correspondent , news man , pressman
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างใจเย็น