นักขัตฤกษ์

ภาษาอังกฤษ


n festival
คำอธิบาย: งานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล
หน่วยนับ: วัน
คำที่เกี่ยวข้อง: public holiday , seasonal festival , a festivity , an annual holiday
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารจะหยุดวันนักขัตฤกษ์