นักกีฬา

ภาษาอังกฤษ


n athlete
คำอธิบาย: ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: sportsman , huntsman , woodsman
ตัวอย่างประโยค: ที่สนามแข่งจะมีห้องสำหรับนักกีฬาเตรียมไว้หลายห้อง