นักการเมือง

ภาษาอังกฤษ


n politician
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทางการเมือง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: statesman , congressman
ตัวอย่างประโยค: เราเชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่ดีอีกมากในปัจจุบัน