นักการศึกษา

ภาษาอังกฤษ


n educator
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: pedagogue , instructor , principal , educationist
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top