นักการภารโรง

ภาษาอังกฤษ


n janitor
ความหมายเหมือนกับ: นักการ
คำที่เกี่ยวข้อง: watchman , caretaker