นักการทูต

ภาษาอังกฤษ


n diplomat
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญการทูต
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: ambassador , emissary , envoy , consul , minister , statesman
ตัวอย่างประโยค: พ่อของฉวีวรรณเป็นนักการทูตที่มีความสามารถมานานมาก