นักการตลาด

ภาษาอังกฤษ


n marketing man
คำอธิบาย: ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ
หน่วยนับ: คน