นักการ

ภาษาอังกฤษ


n factotum
คำอธิบาย: พนักงานชั้นผู้น้อยต่ำกว่าเสมียน ทำหน้าที่เดินหนังสือ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: office boy , dispatch carrier , messenger , general factotum