นักกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


n lawyer
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หมอความ , ทนายความ , อัยการ , ทนาย , นิติกร , หมอกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: legal authority , attorney , counsel , counselor


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top