นักกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


n lawyer
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หมอความ , ทนายความ , อัยการ , ทนาย , นิติกร , หมอกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: legal authority , attorney , counsel , counselor