นัก

ภาษาอังกฤษ


adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: มาก , หนักหนา , ยิ่ง , ยิ่งนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: very , greatly , much , excessively , intensely , utterly
ตัวอย่างประโยค: ช่วงฤดูหนาวที่เชียงใหม่จะมีอากาศหนาวนัก