นอร์เวย์

ภาษาอังกฤษ


n Norway
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศนอร์เวย์
ตัวอย่างประโยค: สาวงามจากประเทสนอร์เวย์เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างดีมาก