นอบน้อมถ่อมตน

ภาษาอังกฤษ


v be modest
ความหมายเหมือนกับ: ถ่อมตัว , อ่อนน้อมถ่อมตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be humble , act modestly , act humbly