นอนใจ

ภาษาอังกฤษ


v be unconcerned
ความหมายเหมือนกับ: นั่งนอนใจ , วางใจ , นิ่งนอนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: rest assured
ตัวอย่างประโยค: สมชัยนอนใจว่าได้ทำงานเสร็จแล้ว เลยขอพักผ่อนต่ออีก 3 วัน