นอนแผ่สองสลึง

ภาษาอังกฤษ


adv lie stretched out
ความหมายเหมือนกับ: นอนเหยียดยาว
คำที่เกี่ยวข้อง: lie face up with both hands and feet stretched out