นอนแผ่

ภาษาอังกฤษ


v lie with legs spread out
ความหมายเหมือนกับ: แผ่หลา
คำที่เกี่ยวข้อง: stretch out one´s hands and legs