นอนเหยียดแขนเหยียดขา

ภาษาอังกฤษ


adv lie sprawled out
ความหมายเหมือนกับ: นอนเหยียดยาว
คำที่เกี่ยวข้อง: lying with both hands and feet stretch out