นอนเหยียดยาว

ภาษาอังกฤษ


adv lie stretched out
ความหมายเหมือนกับ: นอนแผ่สองสลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: lie face up with both hands and feet stretched out
adv lie sprawled out
ความหมายเหมือนกับ: นอนเหยียดแขนเหยียดขา
คำที่เกี่ยวข้อง: lying with both hands and feet stretch out