นอนเวร

ภาษาอังกฤษ


v be on night duty
คำอธิบาย: มานอน ณ ที่ทำงานเพื่อรักษาการณ์
ความหมายเหมือนกับ: เข้าเวร , อยู่เวร
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องนอนเวรคืนนี้แทนเพื่อน