นอนเล่น

ภาษาอังกฤษ


v lie leisurely
คำอธิบาย: เอนหลังลงเพื่อพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: take a rest , lie down , lie about , repose
ตัวอย่างประโยค: บางพวกพากันนอนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านรับลมหนาว