นอนเจ็บ

ภาษาอังกฤษ


v become sick
ความหมายเหมือนกับ: นอนป่วย
คำที่เกี่ยวข้อง: become sick , feel ill
ตัวอย่างประโยค: ลูกน้องมือขวาของเขานอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นตายเท่ากัน