นอนหงาย

ภาษาอังกฤษ


v sleep with turning face up
คำอธิบาย: นอนเอาตัวด้านหน้าขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: lie on one´s back
คำตรงข้าม: นอนคว่ำ
ตัวอย่างประโยค: หลายชายชอบนอนหงายให้เกาพุงเวลาจะหลับ