นอนวัน

ภาษาอังกฤษ


v spin accurately
คำอธิบาย: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่
คำที่เกี่ยวข้อง: revolve smoothly as if stopping still