นอนละเมอ

ภาษาอังกฤษ


v sleepwalk
คำอธิบาย: พูด ทำ หรือแสดงในเวลาหลับ
ความหมายเหมือนกับ: ละเมอ
ตัวอย่างประโยค: น้องคนเล็กยังนอนละเมออยู่เรื่อยๆ ไม่หายสักที