นอนลง

ภาษาอังกฤษ


v lie down
คำตรงข้าม: ลุกนั่ง
ตัวอย่างประโยค: เขานอนลงอย่างหมดแรงตรงข้างกอไผ่