นอนราบ

ภาษาอังกฤษ


v lie prone
ความหมายเหมือนกับ: นอนพังพาบ , หมอบราบ