นอนมา

ภาษาอังกฤษ


v have a landslide victory
คำอธิบาย: เชื่อว่าต้องชนะแน่นอน หรือสามารถผ่านการคัดเลือกได้อย่างสบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: overcome , overthrow , conquer have an overwhelming victory
ตัวอย่างประโยค: คะแนนของพรรคนอนมาอย่างแน่นอนเนื่องจากประชาชนยังให้ความนิยมชมชอบอยู่