นอนพังพาบ

ภาษาอังกฤษ


v lie prone
ความหมายเหมือนกับ: หมอบราบ , นอนราบ