นอนป่วย

ภาษาอังกฤษ


v become sick
คำที่เกี่ยวข้อง: become sick , feel ill