นอนนก

ภาษาอังกฤษ


v take a sitting sleep
ความหมายเหมือนกับ: หลับนก , นั่งหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: sit napping
ตัวอย่างประโยค: เขานอนนกในรถไฟไปตลอดทาง