นอนตาไม่หลับ

ภาษาอังกฤษ


v be concerned
คำอธิบาย: นอนด้วยความเป็นห่วงเป็นกังวล
คำที่เกี่ยวข้อง: be worry
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านนอนตาไม่หลับเพราะหวาดผวาโจรผู้ร้าย