นอนตาย

ภาษาอังกฤษ


v die
คำอธิบาย: นอนสิ้นใจไป
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: become dead
ตัวอย่างประโยค: แม่เฒ่านอนตายอยู่ในกระท่อมโดยที่ไม่มีลูกหลานสักคนมาดูใจ