นอนตะแคง

ภาษาอังกฤษ


v sleep on one´s side
คำอธิบาย: นอนโดยเอาตัวด้านข้างลง
ตัวอย่างประโยค: แม่ต้องนอนตะแคงถึงจะไม่เจ็บแผลที่เพิ่งผ่าตัดมา