นอนซม

ภาษาอังกฤษ


v lie helpless
คำอธิบาย: นอนอยู่อย่างนั้นไม่อยากลุกขึ้นเพราะมีอาการไข้หนักหรือเจ็บป่วยเป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: sleep helplessly
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่เป็นไข้เลือดออกจะนอนซมไม่กินน้ำไม่กินอาหาร