นอนค้างอ้างแรม

ภาษาอังกฤษ


v stay the night
ความหมายเหมือนกับ: ค้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: stay overnight