นอนค้าง

ภาษาอังกฤษ


v be overnight
ความหมายเหมือนกับ: ค้างคืน , นอนค้างคืน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคืนเพื่อนมานอนค้างที่บ้านหลายคน