นอนขด

ภาษาอังกฤษ


v lie curled up
คำอธิบาย: นอนหดแขนหดขางอตัวเข้ามา