นอน

ภาษาอังกฤษ


v sleep
คำอธิบาย: เอนตัวราบลงกับพื้นหรือที่ใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: lie down
คำตรงข้าม: ตื่น
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อนอนอยู่ในห้องนี้