นอต

ภาษาอังกฤษ


clas knot
คำอธิบาย: หน่วยแสดงความเร็วของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระบบการเดินเรือ มีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ 1.852 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หน่วยนับ: นอต
n nut
คำอธิบาย: ท่อนหรือแผ่นโลหะสั้นๆ มีรูเกลียวตรงกลาง ใช้สำหรับสวมขันเข้ากับปลายสลักเกลียว
หน่วยนับ: ตัว