นองเลือด

ภาษาอังกฤษ


adj bloody
คำอธิบาย: ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้อย่างโหดร้ายทารุณ
คำที่เกี่ยวข้อง: sanguinary
ตัวอย่างประโยค: พวกเราได้แต่ภาวนาขออย่าให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดแบบนี้อีกเลย