นองเนือง

ภาษาอังกฤษ


adv plentifully
คำอธิบาย: หลั่งใหลอย่างไม่ขาดสาย, มีมากต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย
ความหมายเหมือนกับ: เนืองนอง
คำที่เกี่ยวข้อง: continuously , copiousness , plenitude , abundantly , copiously