นองหน้า

ภาษาอังกฤษ


v have a tearful face
คำอธิบาย: มีน้ำตาไหลออกมาเต็มหน้าไปหมด
ความหมายเหมือนกับ: อาบหน้า
ตัวอย่างประโยค: น้ำตานองหน้าหญิงสาวเมื่อหล่อนเงยหน้าขึ้นมา