นอง

ภาษาอังกฤษ


v flood
คำอธิบาย: ค้างขังอยู่บนพื้น (ใช้แก่น้ำ)
ความหมายเหมือนกับ: ท่วม
คำที่เกี่ยวข้อง: deluge , inundation , overflow
ตัวอย่างประโยค: เธอปล่อยน้ำให้นองเต็มพื้นห้องได้ยังไง