นอกโลก

ภาษาอังกฤษ


adj extraterrestrial
ความหมายเหมือนกับ: อวกาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: alien
n space
ความหมายเหมือนกับ: อวกาศ