นอกเหนือจากนี้

ภาษาอังกฤษ


conj besides
คำที่เกี่ยวข้อง: in addition , moreover , apart from that
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตมนุษย์ใช้พลังงานตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมนุษย์ค้นพบเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกเหนือจากนี้ยังมีการดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานในรูปแบบ ต่างๆ อย่างมากมาย