นอกเหนือ

ภาษาอังกฤษ


prep beyond
ความหมายเหมือนกับ: เหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: on the other side , on the far side , over there
ตัวอย่างประโยค: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ

คำที่มี "นอกเหนือ" ในคำ


นอกเหนือจาก prep besides
คำอธิบาย: นอกจาก, ไม่รวมถึง, ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนใหม่ไม่เคยทำนอกเหนือจากคำสั่ง

นอกเหนือจากนี้ conj besides
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตมนุษย์ใช้พลังงานตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมนุษย์ค้นพบเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกเหนือจากนี้ยังมีการดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานในรูปแบบ ต่างๆ อย่างมากมายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top